druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych
Oświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru inwentorskiego/kierownika robót budowlanych
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci / budowli
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi / obiektu mostowego
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie sieci/budowli
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego
Wniosek o zrzekanie sie prawa do odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
zawiadomienie KP PSP w związku z przystąpieniem do użytkowania obiektów
Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej budynku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-09-24 10:06:36 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:06:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:06:22 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:06:17 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:06:12 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:05:06 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:05:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:05:01 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:05:01 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:04:53 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:04:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:04:45 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:04:44 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:04:36 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:04:35 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:04:27 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:04:21 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:04:20 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:04:10 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:04:10 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:04:08 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:03:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:03:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:02:54 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:02:54 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:02:53 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:02:20 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:02:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:01:32 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:01:23 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:01:23 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 10:01:21 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 10:00:54 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 10:00:29 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 09:59:44 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 09:59:22 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 09:59:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 09:58:30 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 09:58:19 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 09:58:19 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 09:58:18 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-24 09:57:59 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 09:55:42 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 08:53:33 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 08:53:33 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-24 08:53:22 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-21 12:01:13 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 12:01:11 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 12:01:11 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:52:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 11:52:09 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:52:08 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:51:23 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 11:51:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:51:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:50:09 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 11:50:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:50:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:47:25 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-21 11:47:16 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-09-21 11:47:07 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-07-22 13:38:44 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 13:38:43 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:38:42 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:38:09 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 13:38:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:38:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:37:33 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-07-22 13:37:28 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-07-22 13:29:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 13:29:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:29:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:27:55 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-07-22 13:27:30 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 13:27:27 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:27:27 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-07-22 13:26:22 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-05-07 08:44:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 08:44:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:44:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:44:11 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-05-07 08:43:56 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 08:43:54 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:43:54 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:42:48 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-05-07 08:39:33 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 08:39:31 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:39:31 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:37:24 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-05-07 08:35:37 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 08:35:32 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:35:32 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-05-07 08:33:28 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2020-03-24 08:58:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-24 08:58:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-03-24 08:58:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2020-03-24 08:56:38 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2019-06-11 13:31:20 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-11 13:31:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2019-06-11 13:31:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2019-01-09 09:09:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-09 09:08:52 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-09 09:08:51 Beata Polok

Dodanie załącznika

2019-01-09 09:08:51 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-19 13:39:30 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-19 13:39:28 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-19 13:39:28 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-19 13:39:00 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-07 09:12:27 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-07 09:12:25 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-07 09:12:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-07 09:11:36 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:59:56 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:59:54 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:53:32 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:53:30 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:51:44 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:50:59 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:50:54 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:50:42 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:50:35 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:49:19 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:49:13 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:47:31 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:45:06 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:44:54 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:44:49 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:44:33 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:44:20 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:43:32 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:43:32 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:41:24 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:41:21 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:41:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:41:06 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:41:06 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:41:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:41:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:41:02 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:40:58 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:40:47 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:40:15 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:40:12 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:40:04 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:39:56 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:39:56 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:39:52 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:38:48 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:36:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:36:14 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:35:51 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:35:47 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:35:33 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:33:02 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:32:57 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:32:49 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:32:21 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:32:20 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:29:30 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:29:25 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:29:17 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:29:17 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:29:17 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:29:17 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:29:15 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:29:15 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:29:12 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:27:49 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:27:30 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:27:22 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:27:09 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:25:22 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:24:57 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:24:57 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:24:46 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:24:38 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:23:54 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:23:52 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:23:47 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:23:43 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:22:52 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:21:59 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:21:51 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:21:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:21:19 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:21:12 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:20:40 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:20:09 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 14:19:52 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-06 14:19:37 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-06 14:19:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-02 13:52:47 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-02 13:52:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 13:52:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 13:52:20 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-02 13:16:35 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-02 13:16:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 13:16:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 13:16:10 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-02 12:06:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-02 12:06:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 12:06:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 12:05:28 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-11-02 10:25:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-02 10:25:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 10:25:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-11-02 10:24:35 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-10-29 14:15:22 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-29 14:15:20 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-10-29 14:15:20 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-10-29 14:11:14 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-29 13:07:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 13:07:04 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 13:07:04 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 13:04:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 13:04:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 13:04:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 08:34:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 08:34:37 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 08:34:37 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-29 08:33:59 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:23:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:23:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:23:21 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:17:53 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:17:53 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:58:48 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:58:46 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:58:46 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:52:51 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:49:29 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:49:29 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:26:45 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:26:19 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:26:16 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:26:16 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:25:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:25:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:25:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:12:07 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:12:02 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:11:56 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:11:47 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:11:41 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:11:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:11:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:11:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:08:21 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:08:01 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:08:00 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:08:00 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:07:31 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:07:09 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:07:08 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:07:08 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:06:34 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:05:36 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:05:02 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:04:57 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:04:57 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:03:38 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:03:33 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 14:02:50 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:02:50 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 14:02:25 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 14:00:54 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2018-05-28 13:59:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2018-05-28 13:59:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:45:22 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:45:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:45:14 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:45:09 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:45:08 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:44:57 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:37:58 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:37:56 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:37:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:37:41 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:37:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:37:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:37:01 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:36:58 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-30 09:33:40 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:33:33 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:33:24 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:33:17 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:33:10 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:33:03 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:32:55 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-30 09:32:49 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-30 09:32:23 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:43:19 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-29 15:43:06 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:43:04 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:43:00 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-29 15:42:49 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:42:48 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:42:41 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-29 15:42:29 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:42:27 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:42:21 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-29 15:42:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:42:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:41:52 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-29 15:39:38 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:39:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:39:12 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:38:56 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-29 15:38:56 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-29 15:38:53 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-07 12:46:20 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-07 12:46:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:46:17 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:45:20 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:43:35 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:43:35 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-09-07 12:43:18 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-09-07 12:43:01 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-08-24 14:28:08 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-01-08 12:31:21 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-08 12:31:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-01-08 12:31:18 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-01-08 12:29:52 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2016-01-08 12:29:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-08 12:29:38 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-01-08 12:29:38 Beata Polok

Dodanie załącznika

2016-01-08 12:27:53 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-07-03 08:54:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-03 08:54:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:54:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:53:36 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-07-03 08:53:00 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-03 08:52:57 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:52:57 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:51:30 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-07-03 08:50:27 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-03 08:50:25 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:50:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-07-03 08:49:18 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-06-10 11:51:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-10 11:51:39 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-06-10 11:51:39 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-06-10 11:51:01 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-06-09 14:08:55 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-09 14:08:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-09 14:08:01 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-06-09 14:08:01 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-06-09 14:05:47 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-06-09 14:05:37 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-03-23 10:44:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-23 10:44:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:44:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:42:17 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-03-23 10:39:49 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-23 10:39:47 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:39:47 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:38:52 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-23 10:38:49 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:38:49 Beata Polok

Dodanie załącznika

2015-03-23 10:38:09 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-03-23 10:37:58 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2015-03-23 10:37:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-23 10:37:22 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-23 10:37:16 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2014-11-17 15:19:51 Beata Polok

Edycja

2014-11-17 15:19:40 Beata Polok

Edycja

2014-11-17 15:18:45 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:29:42 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:28:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-14 13:28:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2014-02-14 13:28:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2014-02-14 13:27:08 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:20:30 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-14 13:20:28 Beata Polok

Dodanie załącznika

2014-02-14 13:17:59 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:17:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-14 13:17:39 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2014-02-14 13:13:40 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-14 13:13:38 Beata Polok

Dodanie załącznika

2014-02-14 13:11:46 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:11:32 Beata Polok

Edycja

2014-02-14 13:11:13 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2014-02-14 13:11:07 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2014-02-12 14:23:37 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 10:09:26 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-05-31 10:07:35 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:31 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:27 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:19 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:13 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:09 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:07:00 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:06:55 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:06:24 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 10:06:20 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 09:02:52 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:02:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:02:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:02:36 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 09:02:06 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:02:04 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 09:01:12 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 09:01:10 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 09:00:55 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 08:53:17 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:53:16 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:53:16 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:52:34 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 08:52:29 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-05-31 08:47:01 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:47:00 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:47:00 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:46:20 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:46:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:46:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:45:47 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:45:47 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:45:47 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:45:06 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:45:05 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:45:05 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:44:20 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:44:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:44:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:41:54 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:41:53 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:41:53 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:41:18 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:41:16 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:41:16 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:40:47 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:40:31 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:40:31 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:39:52 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-05-31 08:39:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:39:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:39:22 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:39:22 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:38:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-05-31 08:38:51 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2011-10-27 11:00:51 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 13:16:23 Beata Polok

Edycja

2011-01-04 13:16:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 13:16:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 13:15:29 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2011-01-04 13:02:02 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 13:00:38 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 13:00:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 13:00:03 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:59:58 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2011-01-04 12:59:19 Beata Polok

Edycja

2011-01-04 12:58:44 Beata Polok

Edycja

2011-01-04 12:58:00 Beata Polok

Edycja

2011-01-04 12:52:08 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:52:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 12:52:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 12:50:57 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2011-01-04 12:46:51 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:46:47 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 12:46:18 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:46:14 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2011-01-04 12:37:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:37:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2011-01-04 12:33:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-04 12:32:40 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-12-17 09:34:01 Beata Polok

Edycja

2010-12-17 09:33:56 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-12-17 09:31:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-12-17 09:31:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:31:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:23:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-12-17 09:22:58 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:22:58 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:18:31 Beata Polok

Edycja

2010-03-23 11:47:25 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-23 11:47:22 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-03-23 11:47:01 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-23 11:46:55 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-03-23 11:45:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-23 11:44:37 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-03-23 11:44:09 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-03-02 08:58:48 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-02 08:58:45 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-03-02 08:58:31 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-02 08:58:28 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-03-02 08:50:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-02 08:50:23 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-03-02 08:49:40 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-02 08:49:33 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-03-02 08:37:51 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-02 08:37:48 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-03-02 08:36:27 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2010-02-15 12:08:10 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2010-02-15 12:08:02 Beata Polok

Dodanie załącznika

2010-02-15 12:07:47 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-10-15 11:35:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-15 11:35:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-10-15 11:32:53 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-15 11:32:43 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-10-14 13:02:53 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-14 13:02:50 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-10-14 13:01:54 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-10-14 13:00:37 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-14 13:00:28 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-10-14 12:59:13 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-10-14 10:18:45 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-14 10:18:40 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-10-14 10:17:34 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:51:07 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:51:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-15 10:50:56 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:47:55 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:47:52 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-15 10:47:36 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:45:29 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:45:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-15 10:45:01 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:44:19 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:43:01 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:42:55 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-15 10:42:33 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:40:11 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-15 10:40:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-15 10:39:41 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-06-15 10:39:26 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-03 11:20:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-03 11:19:42 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-03 11:17:57 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-06-03 11:17:53 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-06-03 11:17:53 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 13:03:33 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 13:03:28 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 13:02:52 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:59:55 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:59:49 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:59:03 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:58:31 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:58:26 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:57:25 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:56:58 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:56:49 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:54:51 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:54:27 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:54:24 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:53:10 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:49:39 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:49:35 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:48:51 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:48:18 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:47:25 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:47:21 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:46:02 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:45:12 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:44:41 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:44:14 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:43:38 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:43:05 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:42:56 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:42:12 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:42:05 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:40:26 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:38:57 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:38:47 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 12:38:15 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:12:53 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 12:00:23 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 12:00:15 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:58:50 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:57:10 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:56:41 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:56:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:55:37 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:54:08 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:54:03 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:53:15 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:52:40 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:52:36 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:51:41 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:48:04 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:47:39 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:46:15 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:45:58 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:45:47 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:45:24 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:45:17 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:44:17 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 11:38:56 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 11:37:34 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 11:37:16 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 09:43:52 Beata Polok

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-26 09:43:48 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 09:42:36 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2009-02-26 09:42:07 Beata Polok

Dodanie załącznika

2009-02-26 09:41:48 Beata Polok

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:36:56 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:36:34 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:36:17 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:35:49 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:35:28 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:35:01 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:34:24 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:34:04 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:33:38 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:33:20 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2005-05-16 12:32:08 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:32:06 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:32:03 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:32:00 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:57 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:54 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:51 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:47 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:44 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:41 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2005-05-16 12:31:38 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-12-10 09:32:18 Jan Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2004-12-10 09:32:13 Jan Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2004-03-15 13:00:10 Jan Mikołajec

Aktywacja

2004-03-15 13:00:02 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:59:40 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:59:17 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:58:57 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:58:32 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:58:01 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:57:21 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:57:00 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:56:29 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:55:39 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:55:05 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-03-15 12:53:56 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-03-15 12:53:53 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-03-15 12:53:49 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-03-15 12:53:45 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-03-15 12:53:42 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2004-03-10 09:41:48 Jan Mikołajec

Deaktywacja

2003-07-31 11:54:07 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-07-31 11:53:33 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-07-31 11:53:05 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-07-31 11:51:03 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-07-31 11:49:48 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-07-31 11:47:21 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

54477

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2003-07-31 11:47:21

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec