Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

Katarzyna Granda

e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl

telefon: +32 449 23 98

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-08-19 11:10:34 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2020-08-19 11:09:45 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

137

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-08-19 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-08-19 11:09:45

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec