I. Struktura WYDZIAŁU

 

Naczelnik Wydziału                                       
mgr inż. Grzegorz Kuś                     
tel.  + 48 (032) 449 23 19
faks. +48 (032) 449 23 56
e-mail g.kus@powiat.pszczyna.pl
e-mail  komunikacja@powiat.pszczyna.pl
 
Zastępca Naczelnika Wydziału                                       
główny specjalista: mgr inż.Roman Burda                   
tel.  + 48 (032) 449 23 90
faks. +48 (032) 449 23 56
e-mail burdar@powiat.pszczyna.pl
 
Prawa Jazdy
tel. + 48 (032) 449 23 49
faks. +48 (032)  449 23 56
e-mail komunikacja@powiat.pszczyna.pl
starszy inspektor:  mgr Sylwia Kwaśny
inspektor: Dorota Konieczna
podinspektor: Weronika Nogawica
 
Rejestracja pojazdów
tel. +48 (032) 449 23 21
tel. +48 (032) 449 23 22
faks. +48 (032) 449 23 56
e-mail komunikacja@powiat.pszczyna.pl  
starszy inspektor:   mgr Aleksandra Niesyto            
starszy inspektor:   mgr Joanna Twardzik
inspektor:  mgr Joanna Piszczek
podinspektor: mgr Agnieszka Godziek
inspektor:  Joanna Gołyszny
inspektor:  Magdalena Tomczyk
inspektor:  Grażyna Kałuża
referent: mgr inż. Jolanta Ulczok
podinspektor: lic. Klaudia Orszulik
 
Odbiór dowodów rejestracyjnych
tel. +48 (032) 449 23 44
faks. +48 (032) 449 23 56
młodszy referent:  Paweł Godziek
e-mail komunikacja@powiat.pszczyna.pl 
 
Transport Drogowy
tel.  +48 (032) 449 23 68
faks. +48 (032) 449 23 56
główny specjalista: mgr Jadwiga Zdrowak                
e-mail zdrowakj@powiat.pszczyna.pl
 
Ośrodki Szkolenia Kierowców
tel.  +48 (032) 449 23 68
faks. +48 (032) 449 23 56
główny specjalista: mgr Jadwiga Zdrowak                
e-mail zdrowakj@powiat.pszczyna.pl
 
Publiczny Transport Zbiorowy
Koordynator ds. publicznego transportu drogowego
tel. +48 (032) 449 23 55
faks. +48 (032) 449 23 59
inspektor: Kazimierz Filipczuk               
e-mail filipczukk@powiat.pszczyna.pl
 
Powiatowe Centrum Przesiadkowe
Informacja
tel. +48 (032) 449 23 20
faks. +48 (032) 449 23 54     
e-mail dyspozytorcp@powiat.pszczyna.pl
 
Stacje Kontroli Pojazdów          
tel. +48 (032) 449 23 90
faks. +48 (032) 449 23 56
główny specjalista: mgr inż. Roman Burda  
specjalista: lic. Leszek Szwarc 
e-mail burdar@powiat.pszczyna.pl
e-mail l.szwarc@powiat.pszczyna.pl
 
Zarządzanie ruchem na drogach 
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny         
tel. +48 (032) 449 23 90
faks. +48 (032) 449 23 56
główny specjalista: mgr inż. Roman Burda
specjalista: lic. Leszek Szwarc 
e-mail burdar@powiat.pszczyna.pl
e-mail l.szwarc@powiat.pszczyna.pl
                                                                    
Punkt Kurierski Pawłowice 
tel.  +48 (032) 475 63 50
pomoc administracyjna: mgr inż. Ewa Kucharska
 

e-mail l.szwarc@powiat.pszczyna.pl

specjalista: lic. Leszek Szwarc 
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-09 08:06:42 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-09 08:05:47 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:22:38 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:22:30 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:22:14 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:22:06 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:21:08 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:20:29 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:19:00 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:18:43 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:18:28 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:17:31 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:16:53 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:16:33 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:16:24 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:16:15 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:15:41 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:15:11 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:14:49 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:14:22 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:14:10 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:13:29 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:12:58 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:12:41 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:11:48 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:11:28 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:10:06 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:09:17 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:08:57 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:08:47 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:07:55 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:07:34 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:07:14 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:06:15 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:05:23 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:05:03 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:04:37 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:03:55 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:03:11 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:02:51 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:02:41 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:02:21 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:02:18 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 12:00:16 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:44:18 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:43:05 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:40:48 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:40:40 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:40:27 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:40:14 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:40:04 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:39:54 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:39:40 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-06 11:39:19 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-02 11:17:25 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-02 11:13:26 Barbara Leśnik

Edycja

2019-02-20 15:02:40 Barbara Leśnik

Edycja

2019-02-20 15:00:12 Barbara Leśnik

Edycja

2018-05-22 12:28:18 Barbara Leśnik

Edycja

2018-05-22 11:01:11 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 11:42:41 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:18:58 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:18:37 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:18:12 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:17:48 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:12:24 Barbara Leśnik

Edycja

2015-02-24 11:12:56 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-02-24 11:12:28 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-02-20 13:53:49 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:48:48 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:47:36 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:44:45 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:43:34 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:43:11 Dorota Garus

Edycja

2015-02-20 13:05:41 Dorota Garus

Edycja

2014-08-08 13:44:46 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:44:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:43:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:43:21 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:42:15 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:41:10 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:40:32 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:39:49 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:39:22 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-08 13:38:20 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:11:54 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:11:15 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:07:27 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:07:03 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:06:26 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 16:05:57 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:12:55 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:12:38 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:12:27 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:12:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:11:23 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:11:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:10:46 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:09:44 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:09:15 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:09:01 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 14:08:25 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:58:20 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:58:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:55:10 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:55:01 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:54:33 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:54:21 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:54:17 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:52:49 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:51:53 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:51:44 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:51:34 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:51:20 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:50:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:50:32 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:48:35 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:48:27 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:48:17 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:44:17 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:44:02 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:43:17 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:43:05 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:42:36 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:41:47 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:41:20 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:41:02 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:40:12 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:39:52 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:39:29 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:38:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:38:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:37:25 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:37:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:36:16 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:35:53 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:35:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:35:33 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:35:11 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:34:26 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-04 13:32:10 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 13:29:24 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 13:29:00 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 13:27:59 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 13:23:05 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 13:17:46 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-08-01 12:32:12 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2010-02-05 23:13:08 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 23:10:24 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 23:10:20 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 23:07:55 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 23:00:29 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 22:48:26 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 22:41:53 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 21:46:27 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 21:30:32 Dorota Garus

Edycja

2010-02-05 21:18:23 Dorota Garus

Edycja

2010-01-05 11:29:30 Dorota Garus

Edycja

2009-01-23 13:04:14 Dorota Garus

Edycja

2009-01-23 13:03:12 Dorota Garus

Edycja

2009-01-23 12:49:14 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:50:15 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:13:26 Dorota Garus

Aktywacja

2009-01-12 13:12:37 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:08:18 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:08:10 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:06:12 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 13:02:04 Dorota Garus

Edycja

2008-12-17 13:15:39 Dorota Garus

Edycja

2008-12-17 12:58:04 Dorota Garus

Edycja

2008-12-17 12:57:43 Dorota Garus

Edycja

2008-12-17 12:56:57 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

25171

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2008-12-17 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2008-12-17 12:56:57

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus