Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne na okres 01.05.2023 r. – 30.04.2025 r.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne na okres 01.05.2023 r. – 30.04.2025 r.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne na okres 01.05.2023 r. – 30.04.2025 r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-03-20 15:36:33 Anna Szpoczek

Edycja

2023-03-20 15:35:13 Anna Szpoczek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

125

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2023-03-20 15:35:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2023-03-20 15:35:13

Osoba wprowadzająca informację

Anna Szpoczek